Tijd is geld

Te veel schade- en inkomensverzekeraars zijn nog afhankelijk van handwerk en de menselijke factor. Dat is tijdrovend, vertraagt processen aanzienlijk en vergroot de kans op fouten. Allemaal zaken waar uw klanten niet blij  van worden, om nog maar niet te spreken van het effect op uw kosten-batenratio.

CCS haalt het uiterste uit straight-through-processing (STP). Online selfserviceoplossingen, automatische acceptatie van aanvragen, onmiddellijke afgifte van polissen: het volledige verzekeringsproces kan worden geautomatiseerd, waarbij uw eigen specifieke acceptatiecriteria en calculaties centraal staan.

CCS maakt menselijke interventie zoveel mogelijk overbodig. Daardoor verlopen processen sneller en wordt de foutmarge tot vrijwel nul gereduceerd. Het resultaat: kortere verwerkingscycli, verbeterde responstijden en dienstverlening, tevreden klanten én aanzienlijk lagere operationele kosten.

Snellere en betere service is goed voor iedereen. Kunt u het zich veroorloven om te wachten?