Aanhaken op een platform óf zelf beginnen?

3 minuten lezen

In ons blog “Dit is waarom platforms succesvol zijn” hebben we gezien dat de waarde van een platform zit in het verbinden – het aan elkaar knopen van vraag en aanbod - terwijl in het ‘oude model’ het verbinden van vraag en aanbod werd gezien als overheadkosten. Met een platform creëer je eigenlijk een markt voor jezelf zonder competitie.

Gartner ziet dat verzekeraars zich steeds actiever gaan begeven in de platformeconomie. Waar eerst nog werd gefocust op digitale optimalisatie, gaan verzekeraars steeds meer over op een digitaal business transformatiemodel. Verzekeraars bewegen zich naar een integratie- en intelligentietijdperk. Een totale metamorfose dus. Interessante woorden, maar hoe begin je? Moet je zelf een platform maken of kan je ook ergens op inhaken?

Amazon Web Services

Het is – zoals met vrijwel elk strategisch vraagstuk – beter om uit te gaan van eigen kracht. Eigenlijk zorgt de opkomst van platforms dat de vraag over kerncompetenties weer terugkomt op de agenda van directies. In de jaren negentig leidde de focus op kerncompetenties ertoe dat bedrijven alle activiteiten waarin ze niet onderscheidend waren gingen uitbesteden aan partners. Een paar decennia later is het vooral de vraag hoe je dat onderscheidende vermogen kunt versterken. Veel verzekeraars zullen het op snelheid waarschijnlijk niet kunnen winnen van platforms, maar kunnen het verschil misschien wel op andere aspecten maken. Mogelijk zit dat in onverwachte hoek.

Een bekend voorbeeld is Amazon. Het bedrijf staat bij veel consumenten nog steeds bekend als webwinkel, maar ontwikkelde voor zichzelf de afgelopen tien jaar een lucratief verdienmodel. Amazon ‘ontdekte’ dat de technische infrastructuur die ze voor hun eigen webwinkel hadden dermate goed was, dat ze deze ook aan derden gingen aanbieden onder de noemer Amazon Web Services. Het is nu de meest winstgevende activiteit van het bedrijf.

Platformstrategie zonder platform

Een platformstrategie hanteren hoeft niet te betekenen dat je zelf een platform ontwikkeld. Natuurlijk is het aantrekkelijk om zelf het epicentrum van een ecosysteem van klanten, leveranciers en mogelijk ook concurrenten te zijn. Maar profiteren van de kracht van een platform kan ook door te participeren in andere – reeds bestaande – platforms. Ook hier geldt dat diverse grote namen in de platformeconomie zo begonnen zijn. Het mooiste voorbeeld is Airbnb. Het is nu een van de meest succesvolle platformbedrijven die we kennen, maar begon aanvankelijk met aanhaken op het bestaande platform Craigslist – een site die wat weg heeft van eBay.

Verzekeraars kunnen aanhaken op bestaande platformen

Verzekeraars die kiezen voor het aanhaken op bestaande initiatieven kunnen daarmee prima een groeistrategie laten zien. Dat betekent wel dat ze het eenvoudig moeten maken om te koppelen met andere systemen. Het uitwisselen van informatie over producten en diensten moet naadloos verlopen: een verzekeraar moet eigenlijk een plug & play-organisatie worden waar van alles aan elkaar kan worden geknoopt, van informatie over brandsensoren in huis tot distributiekanalen via Google.

Het sleutelbegrip hierbij is API (Application Programming Interfaces). Dergelijke API’s zijn alomtegenwoordig in allerlei sectoren en processen. Ze knopen diensten van verschillende partijen naadloos aan elkaar.

IoT als accelerator

API’s zijn inmiddels ingebed geraakt in talloze waardeketens, producten en diensten en in vrijwel alle markten en domeinen. En Internet of Things (IoT) kan voor een enorme versnelling zorgen. Een van de mogelijkheden die relevant zijn voor verzekeraars is dat connected devices het fornuis uitzetten zodra bewoners het huis verlaten (en daarmee brand voorkomen) of met sensoren proactief voorspellen wanneer er een risico is op een leidingbreuk. Liberty Mutual en American Family Insurance werken samen met Nest aan dergelijke oplossingen.

Zoek naar verbinding

De mogelijkheden zullen voor elke verzekeraar weer op andere terreinen liggen. En de mogelijkheden zullen zich blijven ontwikkelen, al weten we nu nog niet in welke richting. Maar één ding is zeker: als verzekeraars relevant willen blijven voor hun klanten, zullen ze een plek moeten kiezen in nieuwe ecosystemen. Voorsorteren op een toekomst waarin je concurrerend vermogen vooral wordt bepaald door de kracht van de ecosystemen waarin je met partners zit. Want: de waarde in de platformeconomie zit in het verbinden.

Lees meer over dit onderwerp

eBook - De kracht van een platform