Strategieën voor de verzekeringsindustrie om een snellere Go-to-Market te realiseren

Leestijd: 3 minuten

Een snelle Go-to-Market is voor verzekeraars en gevolmachtigden belangrijk. Op het moment dat de concurrent zijn voorwaarden wijzigt, duurt het voor de meeste partijen maanden om daar adequaat op te reageren.

PARP-proces

Ondanks alle inspanningen van de afgelopen tweedecennia hebben verzekeraars en gevolmachtigden nog steeds moeite om een snelle Go-to-Market te realiseren. Aan de ene kant zit men vast aan het Product Approval and Review Proces (PARP) en aan de andere kant aan een ingewikkeld IT-landschap.

Verzekeraars moeten over adequate procedures en maatregelen beschikken die waarborgen dat de belangen van een consument centraal staan en dat er een gezond financieel resultaat met het product kan worden gerealiseerd. Een (nieuwe) verzekering moet aantoonbaar het resultaat zijn van deze belangenafweging.

Het gevolg van deze maatregel is dat er een belangrijke rol bij actuariaat, compliance en finance ligt voordat een nieuw product kan worden geïntroduceerd. Elke departement maakt zijn eigen afwegingen en moet zijn eigen standaarden intact houden. Dit kost logischerwijs tijd. Als een concurrent zijn voorwaarden wijzigt, dan moet de verzekeraar die zijn product daarop wil aanpassen, ook het eigen PARP-proces door.

Tijd in productonwikkeling 2

Productinregeling kost te veel tijd

Verouderde legacy-systemen belemmeren de flexibiliteit en het vermogen om snel naar de markt te gaan. Een product moeten geconfigureerd worden in de backoffice en het product moet via een front-office (portal of website) kunnen worden afgesloten. Om dat te realiseren wordt de front-office belast met allerlei logica om de klantinput te kunnen verwerken. Het gevolg is dat data op meerdere plekken wordt vastgehouden (namelijk in de front-office en backoffice).

Om relevant te blijven, moeten verzekeringsmaatschappijen in staat zijn om de juiste producten snel op de markt te krijgen. Als dit niet lukt, worden deze bedrijven steeds minder aantrekkelijk. Hieronder staan verschillende strategieën om verzekeraars en gevolmachtigden te helpen innovatieve, gerichte producten snel en efficiënt op de markt te brengen.

1. Actuariaat, Compliance, Marketing en IT in één team (Agile werken)


Experimenteren is onderdeel geworden van innovatie. Agile werken in een omgeving wat PARP-gedreven is en IT-complexiteit representeert, maakt het haast onmogelijk. Maar wat zou er gebeuren als je een team maakt waarin actuarissen, compliance officeres, finance medewerkers, IT-ers en marketeers als één team samenwerken. Zou dat het PARP-proces niet enorm versnellen? En stel je eens voor hoe dat zou zijn als je dit zou kunnen realiseren als gevolmachtigde samen met de verzekeraar.

multidisciplinair team

2. Kies een partner met agile technologie en een modern integratieplatform

Met de juiste partner en een modern integratieplatform kunnen verzekeraars en gevolmachtigden het verschil maken. Zo’n platform moet de mogelijkheid bieden om een verzekeringsproduct eenvoudig en centraal in te regelen. Daardoor hoeft het product niet op meerder plaatsen te worden geconfigureerd; wordt data centraal vastgelegd en kan je dus veel sneller een nieuw product lanceren. Een agile platform dat flexibel en schaalbaar is is daarbijeen vereiste, maar het juiste partnerbedrijf is minstens zo belangrijk.

De juiste partner kan helpen hun producten te vereenvoudigen en processen te versnellen. Dit betekent ook dat de partner bewezen expertise moet hebben om verzekeraars en gevolmachtigden te helpen hun doelen te bereiken. Ten slotte moeten bedrijven een partner kiezen die cultureel gezien goed bij hun organisatie past. De cultuur van de partner moet toekomstgericht zijn en de ambitieuze doelstellingen van het bedrijf weerspiegelen.

CCS heeft een proces ontwikkeld en verfijnd waarmee verzekeraars en gevolmachtigden hun producten sneller op de markt kunnen brengen. Dit proces maakt gebruik van geavanceerde technologie, diepgaande kennis en expertise van de sector en kennis van verzekeringsprocessen.

3. Maak verzekeringsproducten eenvoudiger

Marktomstandigheden en klantbehoeften blijven veranderen - het is zeker niet langer de markt waar verzekeraars een product kunnen lanceren om het vervolgens tien jaar onveranderd te verkopen. Tegenwoordig merken verzekeraars dat de levensduur van producten korter wordt. Het is niet ongebruikelijk dat verzekeraars een product lanceren, er pas na 9-12 maanden achter komen dat het niet langer relevant is, en dan gedwongen worden het product in te trekken of opnieuw te ontwerpen.

We leven in een nieuw normaal waar verandering de enige constante lijkt te zijn. Veranderende marktomstandigheden, een ander klimaat (weersomstandigheden), veranderende klanteisen en toenemende vraag naar een geweldige klantervaring - dit alles verandert en betekent dat producten anders moeten zijn: eenvoudiger, begrijpelijker en persoonlijker. Tegenwoordig is het absoluut noodzakelijk om producten te vereenvoudigen - en ook om ze snel te introduceren.