Ontdek hoe je als verzekeraar slim gebruik kunt maken van best practise templates

Leer hoe je slim gebruik kan maken van standaarden die zich in de verzekeringssector hebben bewezen. Begin met het in kaart brengen van value driven processen, die bepalend zijn voor het snel kunnen inspelen op kansen in bestaande en nieuwe markten, het uitrollen van nieuwe businessmodellen of het omarmen van nieuwe afzetkanalen.

Standaard, maar uniek - eBook (1)

Gebruik een verzekeringsstandaard en wordt toch uniek

Screen Shot 2021-05-18 at 13.40.08
Wie slim gebruik maakt van best practices kan tempo en daadkracht laten zien
Screen Shot 2021-05-18 at 13.40.08
Wie teveel hecht aan de bestaande diversiteit van werkwijzen, processen en definities en het systeem daarop wil aanpassen, legt daarmee vaak de kiem voor een mislukking .
Screen Shot 2021-05-18 at 13.40.08
“McKinsey: We consistently find that reducing business complexity is a key lever for reducing costs"
Screen Shot 2021-05-18 at 13.40.08
Standaardisatie levert een enorme tijdwinst op in de implementatie van nieuwe technologie en geeft verzekeraars, beursmakelaars en intermediairs precies de flexibiliteit en slagkracht die ze zoeken.
Standaard, maar uniek - CCS Connects 1

Standaard, maar toch uniek

Digitale technologie biedt verzekeraars veel kansen om efficiënt en wendbaar te zijn, maar het management is vaak angstig voor de bijbehorende langlopende en grote projecten. Wie slim gebruik maakt van best practices en in de praktijk geteste standaarden (met business rules) kan tempo en daadkracht laten zien. En bovendien een oplossing creëren die (vrijwel) naadloos aansluit op de specifieke eisen waar de verwend geraakte consument zo behoefte aan heeft.

Download het eBook