CCS werkt aan verbeteren datakwaliteit in het Volmachtkanaal

Insight, Nieuws

Verzekeraars en gevolmachtigden doorlopen op dit moment een verbetertraject om hun datakwaliteit een impuls te geven. Hiervoor gaan verzekeraars op een uniforme manier de specificaties van hun producten aanleveren. De vastlegging van de producten en verzekeringen daarvan moet ook bij de gevolmachtigden aan deze specificaties voldoen.

Met de nieuw te ontwikkelen functionaliteit in Level kunnen gevolmachtigden op basis van de door de maatschappij aangeleverde specificaties hun inrichting en polisbestand controleren en zullen afwijkingen op deze specificaties bij het verwerken resp. fiatteren van een polis worden gesignaleerd. Samen met One Underwriting, Summa, Van Kampen Groep en Woongarant is een pilot gestart waarbij ervaring wordt opgedaan met de uitrol van het programma Uniforme Inrichting Volmachtketen.

In de komende maanden worden alle gevolmachtigden kantoren geïnformeerd over het programma en de resultaten van de pilot.

Heb je vragen, neem dan contact op met Emiel Ribbens, Product Manager CCS, via emielribbens@ccs.nl