Posthuma Partners

Data-analytics software

Het behandelen van schadeclaims is een kern-activiteit van iedere schadeverzekeraar of volmacht met een schade-portefeuille. Typisch worden grote hoeveelheden claims handmatig verwerkt door schadebehandelaars. Dit kan efficiënter door de inzet van een hoogwaardige data-analytics tool.

Het Claims Management Filter® van Posthuma Partners is hoogwaardige software die, met behulp van data analyse én machine learning algoritmes, claims in real-time beoordeelt. CMF® kan ingezet worden op verschillende niveaus: van het ondersteunen van de claim-behandelaar tot een volledig automatische claimbeoordeling.  Deze tool maakt het mogelijk het schadeherstelproces efficiënter te sturen. Zo wordt grip gehouden op het kostenniveau van het herstel.

Posthuma Partners
  • Voordelen
  • Integratie
  • Kosten
  • Support

Wat zijn de voordelen

Geen onnodige inzet van experts

CMF® bepaalt per claim welke vervolgstappen nodig zijn. Door het automatisch rangschikking van claims worden schade-experts alleen ingezet op noodzakelijke gevallen.

Reductie in tijd én kosten

CMF® biedt optimale controle met besparingen in zowel kosten als tijd zonder dat de kwaliteit van het proces naar beneden gaat.

Reductie in claim ratio

CMF® behandelt claims efficiënter door de statistisch opvallende claims onder de aandacht te brengen. Dit zorgt op middellange termijn voor 5%-10% reductie in claim ratio.

Objectieve check van elke claim

CMF® checkt elke claim objectief op alle relevante variabelen. Dit garandeert een consistente en kwalitatieve hoogstaande claims behandeling.

Pro-actieve rapportage
  • CMF® geeft maandelijks advies over het verbeteren van technische en statistische regels.
  • De rapportages die uit CMF® volgen, geven inzicht in de schadeafhandeling-procedure en indicatiepunten voor optimalisatie.
Benchmarking

Aan de hand van scores wordt bepaald hoe een claim het doet ten opzicht van de markt. Daarbij wordt gekeken of de kosten van materialen en arbeid in lijn zijn met vergelijkbare claims.

Wat zijn de minimum vereisten?

CMF® maakt onderdeel uit van het CCS-schadesysteem. Middels ‘een druk op de knop’ kan het geactiveerd worden. Als CCS-klant zelf hoef je zelf geen ICT-inspanning te leveren.

Wat zijn de kosten?

  • Jaarlijkse abonnementskosten voor het gebruik van Claims Management Filter® in combinatie met de Marketplace.
  • Per transactie en afhankelijk van volume
  • Eenmalige configuratiekosten.

Wie kan mij helpen?

Voor support kan rechtstreeks contact worden opgenomen met CCS via het customer portal.

Claims Management Filter® aanvragen