Risicomanagement digitaliseren met Troostwijk Digital

 

Het datagedreven onderbouwen van verzekeringsrisico’s en deze mitigeren, is de core business van Oodit. Het Risicomanagement Platform, onder de naam van Troostwijk Digital, richt zich op het zo eenvoudig mogelijk maken van risicomanagement voor verzekeraars en het intermediair. Oodit heeft als eerste partner van CCS haar oplossing ontwikkeld op de Developer Portal. Wij zochten Jaap van Gent, directeur Oodit, op voor een uitgebreide kennismaking.

Risicomanagement als integraal onderdeel van de bedrijfsvoering

Jaap van Gent

Risicomanagement wordt een steeds belangrijker onderwerp binnen de financiële sector. Vroeger waren risicoanalyses vooral gebaseerd op de kennis en ervaringen van experts, wat het een lastig schaalbaar en kostbaar proces maakte. Inmiddels is de technologie zo ver ontwikkeld dat risico’s wetenschappelijk kunnen worden onderbouwd en van mogelijke risico’s een steeds nauwkeurigere voorspelling is te doen met behulp van data.

Sinds 2013 timmert Oodit hard aan de weg om risico-inspecties en -inventarisaties te digitaliseren en adviseurs te ondersteunen op het gebied van risicomanagement. Van Gent staat stil bij de integratie van het Troostwijk Digital Risicomanagement Platform met Level + Marketplace waarmee meer verzekeraars en intermediairs toegang krijgen tot de tools en ondersteuning om risicomanagement tot een integraal en succesvol onderdeel te maken van hun bedrijfsvoering.

Risicomanagement in de verzekeringsbranche

Bij de Amsterdamse insurtech zijn momenteel 15 personen werkzaam die dagelijks werken aan het verbeteren van het risicomanagement platform. Naast bedrijven in verschillende branches, waaronder de havens in Nederland, heeft Oodit zich vooral in verzekeraars en tussenpersonen gespecialiseerd.

Van Gent: “Verzekeraars voeren zelf inspecties uit, kijken welke risico’s er zijn en die verzekeren ze. Ook tussenpersonen voeren steeds meer risico-inventarisaties uit en adviseren hun klanten op dit vlak. Wat verzekeraars en tussenpersonen steeds inzichtelijker willen hebben, is welke risico’s ze eigenlijk verzekeren en waarom. Met ons platform zorgen wij ervoor dat de adviseur informatie over risicomanagement digitaal kan verzamelen, deze op een gestructureerde manier kan beheren en de risico’s kan mitigeren met zijn klant.”

Team Oodit-Risico Management - CCS Connects

 

"De Developer Portal is voor ons een hele nuttige toevoeging geweest om Troostwijk Digital te ontwikkelen op Level + Marketplace."

Jaap van Gent, directeur Oodit

De kracht van een ecosysteem aan experts

Sinds begin 2020 maakt Oodit onderdeel uit van Troostwijk Groep. Met hun taxatiekennis aangevuld met de expertise over risicomanagement van Burghgraef & van Tiel brengt Oodit met Troostwijk Digital het complete risicomanagement samen op één plek. Van Gent vertelt over de samenwerking: “Advies op klantniveau laten we graag over aan de experts in het veld. Tussenpersonen kennen hun klant het beste en hebben met hen een lopende dialoog. Als zij extra expertise nodig hebben, dan bieden onze partners dat aan en kunnen wij ons richten op waar onze kracht ligt; het ontwikkelen van risicomanagement software.”

Oodit - interview op website header

Veel partijen erkenden de meerwaarde van Troostwijk Digital, maar hadden in eerste instantie moeite om te identificeren welke onderdelen van risicomanagement specifiek voor hun sector van toepassing waren. “Om deze reden hebben we onder andere met Troostwijk Groep specifieke expertise-templates ontwikkeld die alle gebieden van risicomanagement afdekken”, zegt Van Gent. “Zoals CCS met Marketplace met diverse insurtechs samenwerkt om een digitaal ecosysteem te creëren, zo doen wij dat met Troostwijk Digital ook om een zo compleet mogelijk platform te kunnen aanbieden.”

Developer Portal

En dat platform ontwikkelde Oodit als één van de eerste partners van CCS zelfstandig via het Developer Portal van CCS. Eerder werkte Van Gent al met gerenommeerde softwareleveranciers op dezelfde wijze via een self-service integratieplatform, waardoor deze manier van werken geen onbekend terrein was. “De Developer Portal is voor ons een hele nuttige toevoeging geweest om Troostwijk Digital te ontwikkelen volgens de vereisten die CCS stelt aan partners die willen integreren met Level + Marketplace. Vanuit Salesforce en Oracle waren wij al gewend om met een Developer Portal te werken en de mate waarin je hulp nodig hebt van een support-afdeling neemt hierdoor flink af.”

De doorlooptijd voor Troostwijk Digital van conceptidee tot de oplevering van de werkende API hebben enkele maanden in beslag genomen. Dit is inclusief alle gesprekken en evaluaties. “Als je kijkt naar de tijd die we erin hebben gestoken is het allemaal ontzettend rap gegaan. De Developer Portal zorgt er voor dat er zowel aan de kant van de ontwikkelaar als aan de kant van CCS minder tijd aan begeleiding besteed hoeft te worden. Als nieuwe ontwikkelaar maak je een afspraak om kennis te maken, maar daarna heb je elkaar in principe niet meer nodig. Alle tools, info en API’s voor de onboarding zijn online te vinden. Hoe meer er ontwikkeld wordt aan de Developer Portal, hoe meer het platform een volledige self-service omgeving wordt.”

Templates als bouwstenen

Vanuit klantwensen en de samenwerking met diverse kennispartners zijn deze templates door de jaren heen steeds verder ontwikkeld en geoptimaliseerd. Daardoor zijn de templates en risico’s van maatregelen als een soort bouwdoos toepasbaar op de specifieke risicoplannen passend bij verschillende organisaties.

Oodit-Risico-Management - CCS Connects

Volgens Van Gent is dit in lijn met de wensen en verwachtingen in de markt. “Vroeger was de trend dat bedrijven liever hun eigen stukje software wilden hebben die op hun hosting draaide, speciaal voor hen beveiligd en volledig op maat gemaakt. Tegenwoordig is het juist meer geaccepteerd om een generiek SaaS-platform te hebben waarbij van een gedefinieerde opzet gebruik gemaakt kan worden.

De financiële sector heeft er lang over gedaan om de stap te nemen naar digitale platformen, maar er is steeds meer vertrouwen in deze digitale transformatie. Eén van de grote voordelen van een digitaal platform is dat er één generieke roadmap wordt gemaakt voor alle klanten die tegelijkertijd wordt uitgerold. Alles wat wordt opgeleverd is direct toegankelijk voor onze klanten. Daarnaast maakt deze manier van werken het mogelijk om andere partijen direct op onze oplossing te laten aanhaken.

De templates die wij ontwikkelen zijn voor een groot deel generiek. Elk bedrijf heeft vaak wel zijn eigen wensen waardoor het min of meer een custom template wordt. Het grote voordeel van deze manier van werken is dat gebruikers met de bestaande templates razendsnel aan de slag kunnen. Dankzij de verschillende opties is er organisatiespecifiek een compleet pakket neer te zetten. Een klant noemde onze oplossing ooit ‘risicomanagement van Duplo’, omdat het zo eenvoudig te configureren is. Een groter compliment kunnen we eigenlijk niet krijgen.”

“Een klant noemde onze oplossing ‘risicomanagement van Duplo’, omdat het zo eenvoudig te configureren is. Een groter compliment kunnen we niet krijgen."

Jaap van Gent, directeur Oodit

Integratie in Level + Marketplace

“Met de integratie van Troostwijk Digital met Level + Marketplace kunnen adviseurs op basis van de data in Level een klantprofiel opbouwen, waarna een risico-inventarisatie gestart kan worden. Zo kunnen inspecties op afstand worden uitgevoerd. Afhankelijk van het doel van de inventarisatie kunnen verschillende vragenlijsten door de klant worden ingevuld. We hebben deze vragen zo simpel mogelijk gehouden, maar specifiek genoeg om de juiste data op te leveren. Na elk gesprek bewaart het systeem automatisch een gespreksverslag om optimaal te kunnen voldoen aan de zorgplicht. Adviseurs hebben een wettelijke verplichting om duidelijk te maken én vast te leggen dat er aan verzekeringen risico’s kleven en dat deze bekend zijn bij de klant. Met Troostwijk Digital wordt dit proces geautomatiseerd en digitaal vastgelegd.”

De uitkomst van de inventarisatie wordt als rapport in het klantdossier in Level geplaatst en de te nemen maatregelen die volgen uit de risico-inventarisatie worden automatisch in de juiste werkvoorraad in Level geplaatst. Op die manier is het volledige proces te monitoren en kan ook concreet worden gestuurd op vervolgmaatregelen om risico’s te mitigeren. Middels diverse rapportages en statistieken kan per klant het risicomanagementtraject worden geanalyseerd.

HubSpot Video

 

Meerwaarde van risicomanagement

Waarom risicomanagement juist nu zo interessant is voor de verzekeringsbranche? Van Gent: “Op de verzekeraar komt steeds meer druk te liggen om schade te verlagen en preventie beter op te volgen. Door fusies en overnames loopt het aantal spelers in de markt terug. Service providers, volmachten en brokers zijn hierdoor op zoek naar andere verdienmodellen om hun toegevoegde waarde zichtbaar te maken. Risicomanagement is dan een hele logische stap. Ze hebben de mensen, ze hebben de kennis, ze hebben er zelf belang bij dat risicomanagement onderdeel is van het beleid van een organisatie en het versterkt hun positie ten opzichte van de verzekeraar.

Oodit-Risico-Management-Contact

Door de beschikbare data uit Level te gebruiken in Troostwijk Digital en de uitkomst terug te plaatsen in Level, heb je als adviseur op het gebied van risicomanagement uniformiteit en volledigheid. Probeer met verschillende mensen maar eens voor verschillende klanten een consequente werkwijze aan te houden. Daarnaast is het te tijdrovend en te kostbaar om fysiek alle inventarisaties te doen voor je gehele portefeuille. Met onze oplossing werk je samen met je klant vanuit één platform aan een realtime en transparanter risicoprofiel. Meer inzicht in dit profiel betekent dat je jouw klant nog beter van dienst kunt zijn met andere producten of diensten. En een beter beeld van risico’s is waar we uiteindelijk naar op zoek zijn in de verzekeringsbranche.”
Krijg meer controle over risico's