CCS Algemene Voorwaarden

De CCS Algemene Voorwaarden zijn van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, op onze offertes en huidig lopende overeenkomsten.