Blog

Trends en ontwikkelingen in de verzekeringsbranche

Blog

Flexibel procesbeheer en uniforme data; de uitweg voor verzekeraars die willen innoveren

Door uniforme data en flexibel procesbeheer, ontstaat een totaal nieuwe wereld waardoor innoveren mogelijk wordt.

De coronapandemie stuwt de noodzaak tot innovatie

De pandemie heeft meer in werking gezet dan we hadden kunnen voorzien. Verzekeraars moeten bij zichzelf te rade gaan of hun IT-landschap en businessmodellen nog wel voldoen.

Nieuwe verdienmodellen voor de financiële (advies)markt

De proactieve adviseur die waarde weet toe te voegen voor zijn klant heeft een toekomstbestendig verdienmodel te pakken. Lees hier waarom.

De verzekeraar van de toekomst heeft een technologieleider nodig van een ander kaliber

Grote kans dat je IT-landschap eruitziet als een soort ‘spaghetti architectuur’. Er worden meerdere systemen gebruikt die aan elkaar zijn geknoopt.

De toekomst van schadeherstel voor de verzekeringsbranche

Schadeherstel wordt steeds duurder. Wat heeft dit voor gevolgen voor de schadeherstelsector en de verzekeringsbranche?

Robotic Process Automation in de verzekeringsmarkt – van hype naar noodzaak

Robotic Process Automation (RPA) wordt steeds vaker bij bedrijven in de verzekeringsbranche ingezet om herhalend werk over te nemen. Moeten we bang zijn voor onze baan of is het een geschenk uit de digitale hemel?

Digitaal volwassen worden

Door interne processen te automatiseren wordt de interne gegevensvastlegging beter. Hierdoor opent een verzekeraar voor zichzelf de weg om verder te innoveren.