Hoe CCS door ISO 27001-certificering haar informatiebeveiliging naar een hoger niveau tilt

Leestijd: 4 minuten

Bij CCS begrijpen we hoe belangrijk het is om de gegevens van onze klanten te beschermen. In de verzekeringsbranche hebben we te maken met gevoelige informatie, en wij nemen daarin onze verantwoordelijkheid om veilig met die gegevens om te gaan. In onze voortdurende inzet om de beste informatiebeveiliging te bieden, zijn we dan ook content om te melden dat we nu ook ISO 27001 gecertificeerd zijn! Indien je hier nog niet bekend mee bent: dit is de internationaal erkende norm voor informatiebeveiliging. In deze blog duiken we in het avontuur van onze ISO-certificering en laten we zien hoe het ons helpt om nog beter te presteren voor onze klanten.

De reis naar ISO 27001-certificering

CCS heeft zich altijd gericht op informatiebeveiliging - het is onderdeel van onze cultuur. Zo waren we al ISAE 3402 gecertificeerd, maar de ISO 27001-certificering markeert daarin een nieuwe mijlpaal.

Het pad naar ISO 27001 was een intensieve, maar lonende reis. We besloten om samen te werken met QSN, waarbij we hulp kregen van externe consultant Jason Bak - expert op het gebied van informatiebeveiliging. Hij heeft ons geholpen om alle aspecten van de certificering grondig aan te pakken en om de juiste stappen te zetten richting ons doel.

Wat begon als een uitdaging, werd al snel een kans om onszelf opnieuw uit te vinden en onze interne processen te verbeteren. Dit proces heeft onze teams dichter bij elkaar gebracht en ons geholpen om een nog betere service te bieden aan onze klanten.

Wat betekent ISO 27001 voor onze klanten?

Als klant van CCS kan je er zeker van zijn dat we gegevens met de grootst mogelijke zorg behandelen. De ISO 27001 certificering voor onze softwareoplossingen in de verzekeringsbranche toont aan dat onze informatiebeveiligingssystemen voldoen aan de hoogste internationale normen.

Dit betekent onder andere dat we de juiste procedures en technologieën hebben geïmplementeerd om onze informatie te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, verlies of beschadiging.

Daarbij stelt de Nederlandsche Bank ook hoge eisen aan informatiebeveiliging, wat betekent dat onze ISO 27001 certificering aantoont dat we voldoen aan de verwachtingen van zowel onze klanten als toezichthoudende instanties.

CCS Samenwerken

Nauwere samenwerking

Tijdens het certificeringsproces hebben we onze interne processen onder de loep genomen en verbeteringen doorgevoerd waar nodig. Zo kwamen we erachter dat sommige afdelingen iets te veel op zichzelf opereerden, met hun eigen manieren van werken en communiceren.

Dankzij het ISO 27001-traject hebben we nu een meer geïntegreerde aanpak, waarbij afdelingen nauwer met elkaar samenwerken en er betere onderlinge communicatie is. Voor onze klanten betekent dit nog meer zekerheid en vertrouwen in de kwaliteit van onze dienstverlening.

Meer bewustzijn

Daarbij heeft ons ISO 27001-traject bijgedragen aan het vergroten van het bewustzijn onder onze medewerkers met betrekking tot informatiebeveiligingsincidenten. We hebben uitgebreide trainingen gegeven aan al onze collega's over hoe ze om moeten gaan met dergelijke incidenten en hoe ze deze kunnen voorkomen.

Deze trainingen hebben geleid tot een cultuur waarin collega's beter in staat zijn om potentiële bedreigingen te herkennen en te melden, waardoor we snel kunnen handelen om onze klanten te beschermen. We hebben interne processen ontwikkeld om incidenten effectief af te handelen, waardoor we de impact van eventuele incidenten kunnen minimaliseren en snel kunnen herstellen.

Dankzij dit verhoogde bewustzijn kunnen onze klanten erop vertrouwen dat we er alles aan doen om gegevens veilig te houden.

Doorgroeien met continue verbetering

Eén van de belangrijkste aspecten van ISO 27001 is het streven naar continue verbetering. Dit betekent dat we voortdurend onze processen en beveiligingsmaatregelen evalueren en bijstellen om te zorgen dat we altijd op de hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van informatiebeveiliging. Een belangrijk onderdeel hiervan is het scherp blijven op potentiële gevaren die op de loer liggen, zoals hackers.

Zo hebben we zogenaamde 'penetratietesten' geïntroduceerd. Hierbij testen ethische hackers onze beveiliging door te proberen binnen te dringen. Deze testen zijn nu een vast onderdeel van onze informatie-beveiligingsstrategie, zodat we altijd voorbereid zijn op de nieuwste bedreigingen.

CCS als betrouwbare ketenpartner

De ISO 27001 certificering versterkt daarbij ook onze positie als betrouwbare ketenpartner. Als onderdeel van een informatieketen werken we samen met andere organisaties om onze klanten de best mogelijke service te bieden. We selecteren onze leveranciers en ketenpartners zorgvuldig, en stellen hoge eisen aan hun informatiebeveiliging. Zo kijken we bij het kiezen van nieuwe leveranciers of zij ook ISO 27001-gecertificeerd zijn.

Samengevat: Blijven groeien en verbeteren

Bij CCS nemen we onze verantwoordelijkheden serieus en zijn we gemotiveerd om een betrouwbare partner te zijn voor onze klanten. Door continu te blijven groeien en verbeteren zetten we ons in om onze klanten de best mogelijke informatiebeveiliging en ondersteuning te bieden.

De ISO 27001-certificering stelt ons in staat om te blijven voldoen aan de verwachtingen en eisen van zowel onze klanten als regelgevende instanties. Op deze manier streven we ernaar om een veilige en betrouwbare keuze te blijven binnen de verzekeringsbranche.