Transparante Schadevrije Jaren: Een frisse wind in de verzekeringswereld.

Leestijd: 3 minuten

In de autoverzekeringswereld is het beheren van schadevrije jaren een complexe uitdaging. Recent onderzoek van het Verbond van Verzekeraars toont aan dat tot wel 50% van de verstrekte informatie over schadevrije jaren onjuist is, wat leidt tot verkeerd opgestelde polissen en verwarring bij zowel verzekerden als verzekeraars. Deze problemen worden pas ontdekt wanneer verzekeraars controles uitvoeren in Roy-data, het huidige systeem voor het vastleggen van schadevrije jaren. Dit leidt tot onnodig extra werk voor verzekeraars en gevolmachtigden enerzijds en een gebrek aan transparantie voor de verzekerden anderzijds.

Opweg naar Transparantie: Een Nieuw Systeem

Het Verbond van Verzekeraars en Stichting Efficiënte Processen Schadeverzekeraars (Stichting EPS) zijn daarom het traject Transparantie Schadevrije Jaren (TSVJ) gestart. Zodoende wordt een nieuw, op blockchain gebaseerd systeem geïntroduceerd, zodat de registratie en controle van schadevrije jaren nauwkeuriger en inzichtelijker wordt. Dit systeem zal dienen als een nieuwe standaard en moet worden omarmd door backoffice leveranciers zoals CCS, Anva en DIAS. Het doel is om verzekeraars en gevolmachtigde agenten in staat te stellen om real-time inzicht te krijgen in schadevrije jaren. Deze stap betekent een doorbraak in transparantie, waardoor verzekerden de opbouw van hun schadevrije jaren eenvoudig kunnen begrijpen en volgen. Het streefdoel van de branche is om dit nieuwe systeem te lanceren op 1 juli 2024. Vervolgens geldt er een overgangsperiode voor deelnemende partijen (verzekeraars, gevolmachtigd agenten en systeemhuizen). Voor particuliere polissen is dat 6 maanden. En voor de zakelijke polissen wordt een overgangstermijn van 24 maanden aangehouden.

Samenwerking en Klantbetrokkenheid

De overgang naar dit nieuwe systeem vereist aanzienlijke aanpassingen aan IT-systemen. Het is daarom van cruciaal belang dat verzekeraars en gevolmachtigde agenten actief betrokken zijn in dit proces, zodat de oplossing aansluit bij de dagelijkse processen en dus werkbaar is. Bij CCS speelt een specifieke groep klanten een proactieve rol door deel te nemen aan tussentijdse demonstraties en door waardevolle input te leveren. Deze demonstraties richten zich op het gebruik van certificaten om de BM-trede te bepalen voor premieberekening op basis van schadevrije jaren.

Bovendien onderhouden we nauwe samenwerkingsverbanden met partners zoals Bugs Business, zodat zij tijdig kunnen inspelen op de benodigde aanpassingen voor TSVJ. Deze samenwerking heeft als doel een vlotte overgang te waarborgen.

Het nieuwe platform is nog volop in ontwikkeling. Half november hebben alle betrokken partijen, zoals het Verbond van Verzekeraars, Stichting EPS en de systeemhuizen waaronder CCS, overleg waarin de tijdslijnen met elkaar worden besproken. De wijziging heeft voor iedere speler een grote impact. Het is belangrijk dat iedereen klaar is om het nieuwe systeem in gebruik te kunnen nemen. Zodoende wordt besproken of de geplande tijdslijnen realistisch zijn.

Ontwikkelingen transparante schadevrije jaren

In de komende periode blijven we onze klanten volledig op de hoogte houden van de voortgang en de geplande tijdslijnen. Dit doen we door het publiceren van blogs en het versturen van nieuwsbrieven. Daarnaast hebben we regelmatige contactmomenten ingevoerd met een geselecteerde groep klanten om elke 3 weken de voortgang te bespreken. Naarmate de tijd voortschrijdt, zullen we onze samenwerking met klanten verder intensiveren, met als ultieme doel het realiseren van een doeltreffende oplossing.

Op dit moment werken we hard aan de ontwikkeling van het Transparante Schadevrije Jaren  in Level 18.1, dat beschikbaar zal worden gesteld via ons Marketplace- en Roundcube-platform.