Troostwijk Digital

Risicomanagementplatform

Betrek klanten actief bij risicomanagement met het Troostwijk Digital Risicomanagement Platform, powered by Oodit. Stel eenvoudig risicoprofielen en rapportages op en voldoe aan je zorgplicht. Start met proactief risicobeheer waarbij je je klant actief betrekt.

Troostwijk Digital - CCS Connects
 • Voordelen
 • Functionaliteit
 • Media
 • Kosten

Wat zijn de voordelen van het Risicomanagement Platform van Troostwijk Digital?

Foutloos werken vanuit één klantbeeld
 • Voorkom overtypen en administratie op meerdere plekken door geautomatiseerde integratie. Vanuit Level kan je eenvoudig een klantdossier of risico-inventarisatie in Troostwijk Digital activeren.
 • Resultaten in Troostwijk Digital worden  netjes opgeslagen bij de klantgegevens in Level en afspraken worden in agendabeheer van Level geplaatst.
 • Zo houd je foutloos en zonder veel moeite je dossier compleet.
Compleet en up-to-date klantprofiel
 • Eenvoudig invulling geven aan je zorgplicht en relevante risico’s in kaart brengen d.m.v. een risicoprofiel.
 • Het risicoprofiel is in samenwerking met Burghgraef van Tiel & Partners opgesteld.
 • Heel overzichtelijk en altijd up-to-date klantprofiel, zo ben je altijd voorbereid op je klantafspraak
 • Klantinformatie is eenvoudig bij te houden. Na iedere afspraak kun je snel en effectief een gespreksverslag delen.

 

Risico-inventarisatie & preventie
 • Maak een bedrijfsrisico-inventarisatie en bepaal de noodzakelijke controles en aanvullende preventiemaatregelen voor een betere en veiligere bedrijfsvoering.
 • Koppel hier acties en opvolgmaatregelen aan.
Samenwerking met de klant
 • Door je klant ook toegang te geven tot zijn actielijst, of zelfs zijn volledige dossier, kan je samen de opvolging van maatregelen monitoren.
 • Alle acties worden direct digitaal opgeslagen, zodat de bewijslast altijd beschikbaar is als de verzekeraar hier om vraagt.

Functionaliteit

 • Via Marketplace kan in het Troostwijk Digital Risicomanagement Platform een risicoprofiel worden aangemaakt op basis van de relatiegegevens uit Level.
 • Het risicoprofiel kan verder worden ingevuld op basis van voorgedefinieerde templates.
 • De templates worden beheerd door experts van Burghgraef van Tiel & Partners.
 • Samen met de klant kan een bedrijfsrisico-inventarisatie worden doorlopen. Vanuit deze inventarisatie worden op basis van het risicomanagementmodel een rapport en bijbehorende acties aangemaakt.
 • Acties worden in de werkvoorraad in Level opgenomen.
 • Troostwijk Digital is voorzien van branchespecifieke templates voor risico-inventarisatie die op basis van een gerenommeerd risicomanagement model is samengesteld.
 • Voor elke branche zijn er diverse templates beschikbaar, waaronder RI&E, Cyber security, AVG en een aantal ISO-frameworks.

Meer weten over Troostwijk Digital?

Lees dan hier de reference case.

Troostwijk Digital - CCS Connects

 

Wat zijn de kosten?

 • Maandelijkse abonnementskosten.
 • Configuratiekosten.

 

 

Meer informatie over Troostwijk Digital Risicomanagement Platform