DPO Consultancy

AVG expertise

Privacy en compliance vormen een grote uitdaging voor veel bedrijven. DPO Consultancy helpt organisaties naar een veiligere en meer privacy bewuste omgeving. Zowel online als offline.

Een team van onafhankelijke Data Protection Officers (DPO’s), juristen en ICT-specialisten wordt ingezet om bedrijven volledig privacy-compliant te laten werken.

De kracht van DPO Consultancy ligt in het combineren en integreren van compliance, informatiemanagement en techniek. De aanpak van DPO Consultancy is pragmatisch en toegankelijk met als uitgangspunt een passie voor mens, techniek en proces.

DPO Consultancy
 • Voordelen
 • Kosten
 • Support

Wat zijn de voordelen?

AVG-compliant worden en blijven.
 • Begeleiding bij het AVG-compliant worden en blijven.
 • Geen kennis, expertise en capaciteit in de eigen organisatie nodig om te voldoen aan de AVG.
AVG-risico's blootgelegd en aangepakt
 • Optimalisatie van processen rondom veilig datamanagement binnen en buiten de organisatie.
 • Aan de hand van een een nulmeting en GAP-analyse wordt een implementatieplan opgesteld om volledig AVG-proof te zijn.
Onafhankelijke partij
 • DPO springt in als Functionaris Gegevensbescherming en vormt hierdoor een onafhankelijke buffer tussen je organisatie en derde partijen zodat je focus blijft op je core business.

Wat zijn de kosten?

 • Jaarlijkse abonnementskosten voor het gebruik van het DPO Consultancy platform in combinatie met de Marketplace.
 • Afhankelijk van het project en het aantal uren consultancy.
 • Eenmalige configuratiekosten.

Wie kan mij helpen?

Voor support kan rechtstreeks contact worden opgenomen met CCS via het customer portal.

DPO Consultancy aanvragen