Paston

Automatische polisverlenging en datakwaliteit

Op basis van een individueel klantprofiel stuur je met de Apollon Advies Software een automatisch verlengingsvoorstel naar je klant voordat het contract verloopt. De software ondersteunt ook in het veilig en gecontroleerd overzetten van data tussen systemen.

Paston - CCS Connects
 • Voordelen
 • Functionaliteit
 • Kosten

Wat zijn de voordelen van de Apollon Advies Software van Paston?

Gecontroleerd verlengen

Elke polis wordt opgehaald en vergeleken op basis van een set te configureren business rules. Hiermee houden verzekeraars en het intermediair de controle over hoe en wanneer de klant wordt geïnformeerd.

Automatisch en gepersonaliseerd advies

Op basis van beschikbare klantdata wordt automatisch het best passende verzekeringsvoorstel voor jouw klant bepaald.

Zorgeloze datamigratie

Laat je data veilig en onbezorgd overzetten tussen verschillende systemen.

Grip op datakwaliteit

Analyseer je volledige portefeuille op ontbrekende en onjuiste data en breng je datakwaliteit op orde.

Functionaliteit

De Apollon Advies Software van Paston biedt de volgende functionaliteiten:

Actief prolongeren

 • In de Apollon Advies Software wordt een polis fictief geprolongeerd. In dit proces worden data als leeftijd en schadevrije jaren meegenomen. Op basis van die data, haalt de applicatie de aanbiedingen uit gecontracteerde volmachtbedrijven op. Met behulp van business rules wordt automatisch het beste aanbod voor het aankomende verzekeringsjaar geselecteerd.
 • De premie van de volmachtmaatschappijen wordt vergeleken op basis van VPI; VolmachtBeheer Producten Interface. Deze samenwerking tussen 8 grote verzekeraars en enkele polisadministratiesystemen zorgt ervoor dat de Apollon Advies Software, realtime, de juiste tarieven en acceptatiecriteria gebruikt in de berekening van de verzekeringsvoorstellen.

Nieuwe aanvragen verwerken

 • Nieuwe aanvragen worden in een handomdraai omgezet tot een persoonlijk verzekeringsvoorstel. Volledig geautomatiseerd vergelijkt de Apollon Advies Software alle gecontracteerde volmachtbedrijven met elkaar.

Analyse datakwaliteit

 • Met behulp van deze functionaliteit wordt de volledige portefeuille geanalyseerd op ontbrekende of incorrecte data. Hiermee breng je de datakwaliteit van je portefeuille op orde.
 • De gebruiksvriendelijke gebruikersinterface biedt de mogelijkheid om handmatig wijzigingen aan te brengen op polisniveau.

Datamigratie

 • De software leest polissen in vanuit het bestaande polisadministratiesysteem. Velden worden herkend en vervolgens gebruikt om op basis daarvan gepersonaliseerde verzekeringsvoorstellen te doen.
 • Nieuw aangemaakte verzekeringsvoorstellen kunnen in verschillende formats worden geëxporteerd en vervolgens per post of per e-mail worden verstuurd of geautomatiseerd worden ingelezen in een ander polisadministratiesysteem.
 • Kwaliteitschecks, acceptatiecriteria en acceptatieregels over bijvoorbeeld het verzekerde bedrag en eigen risico zijn zelfstandig en gemakkelijk aan te passen.

Wat zijn de kosten?

 • Projectkosten afhankelijk van volume.

Paston aanvragen