WhiteVision

Digitale postverwerking

Bespaar tijd en kosten door eenvoudig repeterend werk te automatiseren. Inkomende documenten worden met WhiteVision snel en eenvoudig digitaal verwerkt en je archief is automatisch up-to-date. 

WhiteVision
 • Voordelen
 • Functionaliteit
 • Kosten

Wat zijn de voordelen van digitale postverwerking met WhiteVision?

Bespaar tijd en reduceer fouten
 • Dankzij digitale postverwerking en archivering is overtypen verleden tijd.
 • Verklein de foutmarge tot een minimum door het systeem volledig automatisch documenten te laten verwerken.
 • Volgen van de werkvoorraad leidt tot het meten van de doorlooptijd.
 • Verbetering van de efficiëntie middels tijdsbesparing bij de verwerking van inkomende stukken.

 

Datakwaliteit
 • Controle over de kwaliteit en accuraatheid van het archief.
 • Standaardisatie van de werkverdeling, zorgt voor een constante hoge kwaliteit en snelheid.
 • Borging van privacy en vertrouwelijke stukken.

 • De stukken worden gescand, vervolgens door de software van WhiteVision gecodeerd en doorgestuurd naar de backoffice.
 • Er vindt een kwaliteitscontrole van het document plaats en er wordt bepaald of een actie aan het document dient te worden gekoppeld.
 • Het document wordt ofwel in het archief geplaatst ofwel aan de juiste persoon/afdeling en agenda toegewezen voor een vlotte en juiste opvolging.
 • Middels ingestelde autorisatie worden enkel relevante stukken getoond.

Wat zijn de kosten?

 • Jaarlijkse onderhoudskosten.
 • Vast tarief per werkplek.
 • Eenmalige implementatiekosten.

WhiteVision aanvragen